E-KNIHA

Čo musí konateľ sledovať od 17.7.2022

Obsah e-knihy

 

Nový zákon prenesený do praxe

V tejto e-knihe nenájdete len zákonné ustanovenia o zmenách, ktoré vyplývajú z novej právnej úpravy, ale najmä praktické príklady, ako sa tieto zmeny aplikujú v praxi a praktický prehľad o tom, ktoré presné čísla je potrebné vo firme sledovať a kedy, aby ste sa vyhli zbytočným sankciám.

Zistite, aké sú nové definície platobnej neschopnosti, prečo bude pre spoločnosti "ľahšie" padnúť do konkurzu (obchodný úpadok) a prečo sa otázka konkurzu môže odteraz týkať aj doteraz solventných firiem a čo určite potrebujete vedieť na to, aby ste sa týmto nepríjemnostiam vyhli.

E-kniha je vhodné pre

  • konateľov spoločností a manažérov
  • riaditeľov
  • finančných riaditeľov
  • účtovníkov
  • právnikov

Autorka

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonávam od roku 2017 a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti som sa pustila z dôvodu môjho presvedčenia o tom, že v prípade, ak máme v nejakej oblasti potrebné vedomosti a znalosti a tieto aj v praxi používame, tak vieme mať tú oblasť pod kontrolou. A práve preto sa chcem podeliť o svoje vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti a pomôcť tak ostatným dosahovať prosperitu vo svojom podnikaní.

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Mgr. Zuzana Maruniaková

Advokátka a správkyňa od roku 2010, ktorá disponuje nie len právnym ale aj ekonomickým vzdelaním, má nespočetné množstvo skúseností nie len v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií, ale aj v oblasti súvisiacich odvetví práva nevyhnutných pre aplikáciu aj v konkurze a reštrukturalizácii. Zároveň má šesťročné skúsenosti s organizáciou dobrovoľných dražieb, nakoľko pôsobila v dražobnej spoločnosti. Za obdobie svojej činnosti pôsobila nie len ako správca konkurznej podstaty, ale aj ako advokát domáhajúci sa práv veriteľov voči spoločnosti v konkurze alebo reštrukturalizácii, či ako advokát spoločnosti vo finančných ťažkostiach. Takisto sa venuje aj lektorskej činnosti pre samotných správcov konkurznej podstaty.

Kúpiť e-knihu

Pre zakúpenie e-knihy vyplňte objednávkový formulár nižšie.

© 2022 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.