Registrování partnerů veřejného sektoru

Zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru v SR zabezpečíme rychle, spolehlivě a profesionálně

profesionální přístup

rychlé dodání

přiměřená cena

vše probíhá online

Mám zájem o zápisNejčastější dotazy »

Zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru potřebujete v případě, že se chystáte:

  • obchodovat se státem (Slovenské republiky) a jiných subjektů veřejného sektoru SR
  • zúčastnit veřejné zakázky v SR
  • přijímat dotace od Slovenské republiky

My vám zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru zabezpečíme
rychle, profesionálně a za přiměřenou cenu.

Základní podmínky pro zápis do RPVS jsou:

  • návrh musí být podán elektronicky prostřednictvím předepsaného formuláře
  • návrh musí být úplný a obsahovat všechny náležité přílohy
  • návrh musí být podán oprávněnou osobou

Jsme zkušená advokátní kancelář

Jako oprávněna osoba vám můžeme nabídnout své služby, a tedy výkon funkce oprávněné osoby pro účely zápisu společnosti do rejstříku partnerů veřejného sektoru.

Zápis zabezpečíme rychle, spolehlivě a profesionálně.
Kontaktný formulár (CZ)

Průběh zápisu v pěti krocích

1
Připravíme a uzavřeme dohodu o výkonu funkce oprávněné osoby
2
Předložíte nám potřebné dokumenty, které následně přezkoumáme
3
Identifikujeme konečného uživatele
4
Podáme návrh na zápis partnera veřejného sektoru do rejstříku
5
Partner veřejného sektoru je zapsán v rejstříku

Nejčastější dotazy

Co je rejstřík partnerů veřejného sektoru?

Rejstřík partnerů veřejného sektoru je informační systém vedený Ministerstvem spravedlnosti SR. Obsahuje údaje o partnerech veřejného sektoru a jejich konečných uživatelích výhod.


Kdo je partnerem veřejného sektoru?

Partnerem veřejného sektoru je subjekt (FO/PO), který má právní vztah se státem (Slovenské republiky), přijímá od něj například finanční prostředky nebo majetek či majetková práva státu.
Do rejstříku partnerů veřejného sektoru se může zapsat subjekt i dobrovolně bez ohledu na to, zda se státem má či nemá výše popsaný právní vztah.

 

Kdo je konečným uživatelem výhod?

Konečným uživatelem výhod je každá fyzická osoba, která skutečně ovládá nebo kontroluje právnickou osobu, fyzickou osobu – podnikatele nebo sdružení majetku, a každou fyzickou osobu, v jejíž prospěch tyto subjekty vykonávají svou činnost nebo obchod. Konečným uživatelem výhod jsou kromě ostatních osob uvedených v §6a zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti zejména společníci společnosti, akcionáři s podílem vyšším než 25 % a, pokud se jedná o sdružení majetku, zakladatelé nebo zřizovatelé sdružení majetku. V neposlední řadě se můžeme potkat s tím, že za konečné uživatele výhod se považují členové vrcholového managementu společnosti. Pod těmito členy si můžeme představit statutární orgán nebo jeho členy.

Konečným uživatelem výhod je v konečném důsledku osoba, která má ze společnosti největší prospěch a/nebo má na řízení společnosti největší vliv.


Máte další dotazy?

Nabízíme odborné poradenství a konzultace. Neváhejte se na nás obrátit.
Kontaktovat
advokátní a správcovská kancelář

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homestarenvelopetagphone-handsetlaptopclock