E-KNIHA

Ako si overiť potenciálneho obchodného partnera

Obsah e-knihy

E-kniha odpovedá na otázky:

 • Ako si vybrať a overiť obchodného partnera a vyhnúť sa rizikám nezaplatenia faktúry?
 • Ako zistiť finančnú situáciu potenciálneho obchodného partnera ešte pred uzatvorením zmluvy?
 • Kedy je spoločnosť v kríze, a teda má finančné ťažkosti?
 • Ako zistiť, či je na spoločnosť vedená exekúcia?
 • Ako postupovať, ak vám obchodný partner nezaplatil?

Obsah:

 1. Kde začať? (webstránky, registre)
 2. Ktoré informácie sú užitočné
 3. Ako informácie vyhodnotiť
 4. Kedy už overenie partnera nemá zmysel?
 5. Záver

Táto príručka vám poskytne nie len odpovede, ale aj praktické príklady ako na to.

E-kniha je vhodné pre

 • konateľov spoločností a manažérov
 • živnostníkov
 • finančných riaditeľov

Autori

Mgr. Zuzana Maruniaková

Samostatnému výkonu advokácie sa aktívne venujem od roku 2017. Právo som si vybrala práve pre toto presvedčenie a pre túžbu meniť veci k lepšiemu a napomáhať k tomu, aby právne problémy klientov boli spravodlivo vyriešené.

Veľké veci si vyžadujú zvládanie veľkých prekážok.

A práve z dôvodu, aby som aj ostatným pomohla s prekážkami, ktoré život a najmä ten pracovný prináša, rozhodla som sa pre prednášateľskú činnosť.  Mojim zámerom je pomôcť ľuďom lepšie veciam rozumieť.

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonávam od roku 2017 a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti som sa pustila z dôvodu môjho presvedčenia o tom, že v prípade, ak máme v nejakej oblasti potrebné vedomosti a znalosti a tieto aj v praxi používame, tak vieme mať tú oblasť pod kontrolou. A práve preto sa chcem podeliť o svoje vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti a pomôcť tak ostatným dosahovať prosperitu vo svojom podnikaní.

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Kúpiť e-knihu

Pre zakúpenie e-knihy vyplňte objednávkový formulár nižšie.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.