E-KNIHA

Právne minimum pre podnikateľov

Obsah e-knihy

Túto príručku sme pripravili pre vás podnikateľov, konateľov, spoločníkov, zamestnávateľov, ktorí chcete byť úspešní a chcete mať svoje podnikanie pod kontrolou.

Ak chcete vedieť, aká forma podnikania je pre vás najvhodnejšia, prípadne ako ochrániť seba, majetok a produkty svojej firmy a svoju firmu ako takú a zároveň nechcete veci riešiť spôsobom „pokus-omyl“, tak táto príručka je priamo pre vás.

V tejto príručke si prejdeme celý proces podnikania od jeho začiatku až po jeho skončenie tak, aby ste získali základné právne vedomosti, ktoré ako podnikatelia bezpochyby potrebujete.

Obsah

 1. Čo všetko je potrebné zvážiť pred začatím podnikania
 2. Začiatok podnikania
  • Aké právne formy podnikania existujú a ktorá je tá najvhodnejšia pre vás?
  • Aké faktory zohrávajú hlavnú úlohy pri výbere formy podnikania?
 3. Čo vám pomôže k úspechu v podnikaní?
  • ochrana majetku firmy,
  • zabezpečenie príjmu pre spoločnosť vďaka výborným zmluvám,
  • zabezpečenie príjmu pre konateľa,  (pracovná zmluva, zmluva o výkone funkcie konateľa?)
  • zabezpečenie rýchlych reakcií pomocou elektronickej schránky,
  • ochrana majetku konateľov a spoločníkov – správne nastavenie štruktúry ako kľúčová oblasť, základné povinnosti konateľov a spoločníkov, ktorých neplnenie by vás mohlo vyjsť draho,
  • ochrana mena a produktov spoločnosti,
  • ochrana zamestnávateľa,
  • ochrana spolupráce s obchodnými partnermi (doložky a formulky zmlúv, ktoré vyzerajú nenápadne, ale majú veľký dopad, registre, ktoré musíte poznať - pre svoje dobro)
 4. Ukončenie podnikania
  • Akým spôsobom môžete ukončiť podnikanie? Likvidácia spoločnosti – ide o náročný proces? Kedy je bankrot vhodný a kedy je potrebné sa mu určite vyhnúť.

E-kniha je vhodná pre

 • všetkých podnikateľov, ako začínajúcich, tak aj skúsených

Autori

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonávam od roku 2017 a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti som sa pustila z dôvodu môjho presvedčenia o tom, že v prípade, ak máme v nejakej oblasti potrebné vedomosti a znalosti a tieto aj v praxi používame, tak vieme mať tú oblasť pod kontrolou. A práve preto sa chcem podeliť o svoje vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti a pomôcť tak ostatným dosahovať prosperitu vo svojom podnikaní.

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Mgr. Zuzana Maruniaková

Samostatnému výkonu advokácie sa aktívne venujem od roku 2017. Právo som si vybrala, pretože chcem meniť veci k lepšiemu a napomáhať k tomu, aby právne problémy klientov boli spravodlivo vyriešené.

Veľké veci si vyžadujú zvládanie veľkých prekážok.

A práve z dôvodu, aby som aj ostatným pomohla s prekážkami, ktoré život a najmä ten pracovný prináša, rozhodla som sa pre prednášateľskú činnosť.  Mojim zámerom je pomôcť ľuďom lepšie veciam rozumieť.

Kúpiť e-knihu

Pre zakúpenie e-knihy vyplňte objednávkový formulár nižšie.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.