Téma

Ako si overiť potenciálneho obchodného partnera a vyhnúť sa tak nezaplateným faktúram

Obsah kurzu

Na tomto kurze vám poskytneme praktické postupy a nástroje, ako sa vyhnúť nevýhodnej spolupráci.

Aké vedomosti a schopnosti nadobudnete po absolvovaní kurzu? Naučíte sa:

  • Ako si vybrať a overiť obchodného partnera a vyhnúť sa rizikám nezaplatenia faktúry.
  • Ako zistiť finančnú situáciu potenciálneho obchodného partnera ešte pred uzatvorením zmluvy.
  • Kedy je spoločnosť v kríze, a teda má finančné ťažkosti.
  • Ako zistiť, či je na spoločnosť vedená exekúcia.
  • Ako postupovať, ak vám obchodný partner nezaplatil.

Na kurze získate tiež prehľad o ukazovateľoch ekonomického a finančného stavu spoločnosti ako aj konkrétne zdroje, kde takéto informácie nájsť a ako si ich vyhodnotiť.

Kurz vám pomôže vyhnúť sa spolupráci s obchodnými spoločnosťami, ktoré pre vás môžu predstavovať finančné riziko a dokonca môžu spôsobiť aj vašu druhotnú platobnú neschopnosť, čo je v súčasnosti veľmi neželaný stav (vznik povinnosti podať návrh na konkurz).

Naši odborníci vám poskytnú cenné know-how dokonca aj o tom, ako je možné znížiť riziko pri obchodovaní aj s takýmto partnerom.

Buďte pripravený a nedovoľte, aby vaše podnikanie ohrozila spolupráca s obchodným  partnerom, ktorý nie je schopný splácať svoje faktúry načas.

Kurz je vhodný pre

  • všetkých podnikateľov

Lektori

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonávam od roku 2017 a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti som sa pustila z dôvodu môjho presvedčenia o tom, že v prípade, ak máme v nejakej oblasti potrebné vedomosti a znalosti a tieto aj v praxi používame, tak vieme mať tú oblasť pod kontrolou. A práve preto sa chcem podeliť o svoje vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti a pomôcť tak ostatným dosahovať prosperitu vo svojom podnikaní.

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Teším sa na vás na kurzoch..😊

Mgr. Zuzana Maruniaková

Samostatnému výkonu advokácie sa aktívne venujem od roku 2017. Právo som si vybrala, pretože chcem meniť veci k lepšiemu a napomáhať k tomu, aby právne problémy klientov boli spravodlivo vyriešené.

Veľké veci si vyžadujú zvládanie veľkých prekážok.

A práve z dôvodu, aby som aj ostatným pomohla s prekážkami, ktoré život a najmä ten pracovný prináša, rozhodla som sa pre prednášateľskú činnosť.  Mojim zámerom je pomôcť ľuďom lepšie veciam rozumieť.

Teším sa na vás na kurzoch..😊

Základné info ku kurze:

 

Nový termín:

Online kurz

  • Termín na vyžiadanie

Miesto konania:

  • online

Dĺžka kurzu:

  • 2 hodiny

Cena:

Online kurz: 90,83 € bez DPH

+ každý účastník dostane na stiahnutie e-knihu „Ako si overiť potenciálneho obchodného partnera

Prihlásenie

Pre prihlásenie sa na kurz vyplňte objednávkový formulár nižšie.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.