Téma

Na čo si musia konatelia dávať pozor od 17.7.2022?

Obsah kurzu

 

Nový zákon prenesený do praxe

Na tomto online kurze získate informácie o zmenách, ktoré vyplývajú z novej právnej úpravy, a to najmä cez praktické príklady, ako sa tieto zmeny aplikujú v praxi a tiež praktický prehľad o tom, ktoré presné čísla je potrebné vo firme sledovať a kedy, aby ste sa vyhli zbytočným sankciám.

Kurz vám odpovie na nasledovné otázky:

  • Aké nové povinnosti zaviedla pre konateľov a štatutárov novela platná od 17.7.2022?
  • Pokuty a náhrada škody postihuje majetok konateľov alebo majetok firmy?
  • Ako sa viete vyhnúť sankciám a zodpovednosti za dlhy firmy?
  • Prečo bude pre spoločnosti "ľahšie" padnúť do konkurzu?

Podnikateľom vyplýva zo zákonov mnoho povinností. Vašou najväčšou zbraňou a ochranou sú informácie a vedomosti. Naučte sa z pohodlia domácej stoličky veľmi jednoducho používať všetky nástroje, ktoré potrebujete na to, aby ste vy aj vaše podnikanie boli chránení a bez prekážok prosperovali.

Kurz je vhodný pre

  • konateľov spoločností a manažérov
  • riaditeľov
  • finančných riaditeľov

Lektori

Mgr. Zuzana Maruniaková

Advokátka a správkyňa konkurznej podstaty od roku 2010, ktorá disponuje nie len právnym ale aj ekonomickým vzdelaním, má nespočetné množstvo skúseností nie len v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií, ale aj v oblasti súvisiacich odvetví práva nevyhnutných pre aplikáciu aj v konkurze a reštrukturalizácii. Zároveň má šesťročné skúsenosti s organizáciou dobrovoľných dražieb, nakoľko pôsobila v dražobnej spoločnosti. Za obdobie svojej činnosti pôsobila nie len ako správca konkurznej podstaty, ale aj ako advokát domáhajúci sa práv veriteľov voči spoločnosti v konkurze alebo reštrukturalizácii, či ako advokát spoločnosti vo finančných ťažkostiach. Takisto sa venuje aj lektorskej činnosti pre samotných správcov konkurznej podstaty.

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátka a správkyňa konkurznej podstaty od roku 2010 s dlhoročnými skúsenosťami v insolvenčnom práve. Prejsť konkurzom a reštrukturalizáciou pomohla už vyše 200 podnikom a fyzickým osobám. Pripravila niekoľko desiatok návrhov na vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizačných posudkov, či návrhov na povolenie reštrukturalizácie. Zároveň spolupracovala s audítorskou spoločnosťou pri vykonávaní auditov spoločností a pri daňovom poradenstve. Svojim kolegom správcom a advokátom pomáha s otázkami ohľadom konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií. Venuje sa aj lektorskej činnosti pre samotných správcov konkurznej podstaty.

Nový termín:

Online kurz

  • Termín na vyžiadanie

Cena:

Online kurz: 139 € bez DPH

+ každý účastník dostane e-knihu „Čo musí konateľ sledovať od 17.7.2022?“ v hodnote 17,99 €.

Prihlásenie

Pre prihlásenie sa na online kurz vyplňte formulár nižšie.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.