Téma

Právne minimum pre podnikateľov

Obsah kurzu

Na tomto kurze si prejdeme celý proces podnikania od jeho začiatku až po jeho skončenie tak, aby ste získali základné právne vedomosti, ktoré ako podnikatelia bezpochyby potrebujete:

Ako začať podnikať? (Aké sú právne formy podnikania a ktorá je tá najvhodnejšia pre vás?)

Čo potrebujete k úspešnému podnikaniu? A ako sa právne ochrániť a zároveň si zabezpečiť príjem? (Aký je rozdiel medzi konateľom a spoločníkom? Konateľ a pracovná zmluva alebo zmluva o výkone funkcie konateľa? Konateľ a elektronická schránka? Ako používať elektronický občiansky preukaz a elektronickú schránku? Elektronická komunikácia konateľa s orgánmi?)

Ako si ochrániť majetok ako konateľ a ako ochrániť majetok spoločnosti? (Základný zoznam povinností konateľa. Čo stačí sledovať na to, aby spoločnosti nehrozili žiadne pokuty a sankcie? Čo musí sledovať konateľ na to, aby neohrozil svoj majetok?)

Ako si ochrániť svoje meno a svoje produkty? (autorské práva, ochranné známky, patenty, copywright...)

Webstránky a registre, ktoré musí poznať každý podnikateľ, aby bol o krok vpred

Na čo si dávať pozor pri podpisovaní zmlúv (doložky a formulky, ktoré vyzerajú nenápadne, ale majú veľký dopad)

Ako sa ochrániť ako zamestnávateľ? (pracovné zmluvy, uzatváranie a ukončovanie pracovných pomerov)

Ukončenie podnikania (likvidácia spoločnosti; kedy je bankrot vhodný a kedy je potrebné sa mu určite vyhnúť)

Na kurze sa naučíte nové veci, na ktoré vás nepripraví žiadna škola a vy budete pripravení na podnikanie a na základné problémy, s ktorými sa ako podnikateľ určite stretnete.

Získate praktický pohľad na veci a ochránite tým seba, vašu firmu a značku.

V prípade, ak budete mať počas online kurzu alebo video-kurzu konkrétne otázky týkajúce sa vášho podnikania, naši odborníci Vám ich radi zodpovedia.

Kurz je vhodný pre

  • všetkých podnikateľov, manažérov, riaditeľov firiem a každého, kto chce vedieť viac o právnej stránke podnikania..:)

Lektori

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonávam od roku 2017 a medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a takisto aj oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach a teda likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti som sa pustila z dôvodu môjho presvedčenia o tom, že v prípade, ak máme v nejakej oblasti potrebné vedomosti a znalosti a tieto aj v praxi používame, tak vieme mať tú oblasť pod kontrolou. A práve preto sa chcem podeliť o svoje vedomosti, znalosti a najmä skúsenosti a pomôcť tak ostatným dosahovať prosperitu vo svojom podnikaní.

Môj najobľúbenejší citát je od Johna Donna: „Nikto nie je ostrovom samým pre seba.“ Tento citát je tým, čo mi dáva veľký zmysel a dôvodom, prečo robím to, čo robím.

Mgr. Zuzana Maruniaková

Samostatnému výkonu advokácie sa aktívne venujem od roku 2017. Právo som si vybrala, pretože chcem meniť veci k lepšiemu a napomáhať k tomu, aby právne problémy klientov boli spravodlivo vyriešené.

Veľké veci si vyžadujú zvládanie veľkých prekážok.

A práve z dôvodu, aby som aj ostatným pomohla s prekážkami, ktoré život a najmä ten pracovný prináša, rozhodla som sa pre prednášateľskú činnosť.  Mojim zámerom je pomôcť ľuďom lepšie veciam rozumieť.

Termíny:

Online kurz

  • Termín na vyžiadanie

Dĺžka kurzu:

  • 2 hodiny

Cena:

Online kurz: 200 € bez DPH

každý účastník dostane e-príručku "Právne minimum pre podnikateľov" v hodnote 17,99 € ZADARMO

Videokurz

Nevyhovuje vám termín online kurzu? Teraz máte možnosť zakúpiť si videokurz, ktorý si budete môcť pozrieť kdekoľvek a kedykoľvek.

Výhody videokurzu:

  • neobmedzený prístup
  • výhodná cena (168 EUR s DPH)
  • vy si určíte, kedy si kurz pozriete
  • kurzom prechádzate vlastným tempom.Prihlásenie na online kurz

Pre prihlásenie sa na online kurz vyplňte formulár nižšie.

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.