Ako pomáhame klientom s finančnými problémami či ukončením podnikania

Skutočnosť, že nie sme iba advokátmi, ale 11 rokov aj správcami konkurznej podstaty, nám pomáha v prípadoch, kedy klienti potrebujú poradiť a pomôcť s ukončením podnikania alebo finančnými ťažkosťami. 

Sme radi, že sa vďaka tomu dokážeme pozrieť na ich situáciu z oboch strán – aj zo strany advokátov, aj zo strany správcov. Zároveň vieme predpokladať, čo klientov čaká, a zvoliť pre nich to najlepšie riešenie v závislosti od ich potrieb.

Prejsť konkurzom alebo reštrukturalizáciou sme pomohli už vyše 340 podnikom a fyzickým osobám. Pripravili sme niekoľko desiatok návrhov na vyhlásenie konkurzu či povolenie reštrukturalizácie. 

Klientom a kolegom advokátom pomáhame s ich otázkami týkajúcimi sa konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií. Pomáhame aj s prihlasovaním pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, prípadne úspešným zvládnutím likvidačného procesu. Venujeme sa aj prednáškam pre našich kolegov správcov a záujemcov o výkon činnosti správcu.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej služby vám poskytneme ZDARMA.

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset