Na čo sa pripraviť pri ukončení podnikania

Každá forma ukončenia podnikania má svoje špecifiká a je potrebné ju zvážiť. Pre niekoho nemusí byť ukončenie podnikania formou konkurzu vhodné, ale do úvahy prichádza napríklad reštrukturalizácia či dočasná ochrana

Tie môžu za určitých podmienok takisto odstrániť finančné problémy. Je tu aj možnosť likvidácie, avšak iba v prípade, ak záväzky neprevyšujú majetok spoločnosti.

Lepšia situácia nastane už vtedy, keď klienti dopredu vedia, ako sa podobným problémom vyhnúť. Na základe informácií od nás sa veľakrát vedia rozhodnúť pre najlepšiu možnosť pre nich. 

Často sa na nás obracajú s tým, že nevedia, čo sa bude v konkurze diať. Nie je im jasné, čo môžu a nemôžu robiť a, naopak, čo robiť musia. Veľakrát im pomôžeme najmä posúdením toho, čo ich v rámci konkurzného konania čaká. 

Ide najmä o odporovateľné právne úkony, ako zápočty pohľadávok, predaj majetku za nízke ceny či predaj akéhokoľvek majetku spriaznenej osobe. To sú zároveň otázky, ktorými sa bude zaoberať správca v konkurze. S našou pomocou sa klienti vedia pripraviť na to, ako bude správca postupovať.

Vďaka novele Obchodného zákonníka, ktorá upravila proces likvidácie, sa likvidácia priblížila konkurzu – povinnosť vyhotovovať zoznam majetku, zoznam pohľadávok a podobne.

Veľkú časť zodpovednosti pritom nesie sám likvidátor. V súčasnosti je zvýšený záujem práve o túto formu ukončenia podnikania. Keďže sme v zozname správcov, ktorí môžu vykonávať funkciu likvidátora, pomáhame našim klientom s hladkým priebehom likvidácie.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej služby vám poskytneme ZDARMA.

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset