Reštrukturalizácia – áno či nie?

V súčasnosti sa reštrukturalizácia spája s trochou nevôle, keďže ide o zložitý a finančne nákladný proces. Pre niektorých našich klientov je to však najlepšie riešenie

Pri úspešnej reštrukturalizácii nastáva spokojnosť na oboch stranách. Klient môže pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti a veritelia zas v obchodnej činnosti s klientom, pričom mu pomohli prekonať jeho finančné problémy.

Aby vôbec bolo možné povedať, že je pre niekoho vhodná reštrukturalizácia, je potrebný reštrukturalizačný posudok. Ako správcovia zapísaní v zozname správcov vypracúvame tieto posudky pre klientov. 

Keď má klient pochybnosti o tom, či by vôbec reštrukturalizácia pre neho prichádza do úvahy, ponúkame možnosť posúdenia tzv. kľúčových bodov ešte predtým, než sa pustíme do reštrukturalizačného posudku. 

Ak je záver z predbežného posúdenia skôr negatívny, nájdeme pre klienta najlepšiu možnosť, ako postupovať ďalej. Ak je pozitívny, vypracujeme reštrukturalizačný posudok. Ak je tento posudok odporúčací, radi prevedieme klienta celým procesom reštrukturalizácie.

V súčasnosti očakávame novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú sme pripomienkovali. Vďaka nej by sa mal proces reštrukturalizácie zásadne zmeniť a uľahčiť. Zároveň dúfame, že bude pre klientov oveľa prístupnejšia.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej služby vám poskytneme ZDARMA.

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset