Registrovanie partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora zabezpečíme rýchlo, spoľahlivo a profesionálne.

profesionálny prístup

rýchle dodanie

primeraná cena

všetko prebieha online

Mám záujem o zápisNajčastejšie otázky »

Zápis do registra partnerov verejného sektora potrebujete v prípade, ak sa chystáte:

  • obchodovať so štátom
  • zúčastniť verejného obstarávania
  • prijímať dotácie od štátu
  • od 17.07.2022 využiť nový nástroj na predchádzanie úpadku preventívnu reštrukturalizáciu

My vám zápis do registra partnerov verejného sektora zabezpečíme
rýchlo, profesionálne a za primeranú cenu.

Základné podmienky pre zápis do RPVS sú:

  • návrh musí byť podaný elektronicky podľa predpísaného formulára
  • návrh musí byť úplný a obsahovať všetky náležité prílohy
  • návrh musí byť podaný oprávnenou osobou

Sme skúsená advokátska kancelária

Ako oprávnená osoba vám vieme poskytnúť naše služby, a teda výkon funkcie oprávnenej osoby pre účely zápisu vašej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.

Zápis zabezpečíme rýchlo, spoľahlivo a profesionálne.
Kontaktný formulár (SK)

Priebeh zápisu v piatich krokoch

1
Pripravíme a uzatvoríme dohodu o výkone funkcie oprávnenej osoby
2
Predložíte nám potrebné dokumenty, ktoré následne preskúmame
3
Identifikujeme konečného užívateľa
4
Podáme návrh na zápis partnera verejného sektora do registra
5
Zápis partnera verejného sektora v registri

Najčastejšie otázky

Čo je register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je informačný systém, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod.


Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je subjekt (FO/PO), ktorý má právny vzťah so štátom, prijíma od neho napríklad finančné prostriedky, alebo majetok či majetkové práva štátu.
Do registra partnerov verejného sektora sa akokoľvek môže zapísať subjekt aj dobrovoľne bez ohľadu na to, či má alebo nemá vyššie popísaný právny vzťah so štátom.

 

Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každú fyzickú osobu, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Konečným užívateľom výhod sú okrem ostatných osôb uvedených v §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmä spoločníci spoločnosti, akcionári s podielom vyšším ako 25% a ak ide o združenie majetku zakladatelia alebo zriaďovatelia združenia majetku. V neposlednom rade sa môžeme stretnúť s tým, že za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti. Pod takýmito členmi si môžeme predstaviť štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je v konečnom dôsledku osoba, ktorá má zo spoločnosti najväčší prospech a/alebo má na riadenie spoločnosti najväčší vplyv.

Máte ďalšie otázky?

Poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie. Neváhajte sa na nás obrátiť.
Kontaktovať
advokátska a správcovská kancelária

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homestarenvelopetagphone-handsetlaptopclock