Veľký konkurz

 • Som právnická osoba
 • Chcem ukončiť podnikanie
 • Majetok spoločnosti je vyšší ako záväzky spoločnosti
 • Podľa posledných piatich účtovných závierok som nemal záväzky a majetok v sume/hodnote vyššej ako 1 000 000 €

Veľký konkurz

Pod pojmom „veľký“ konkurz rozumieme konkurz, ktorý môže byť časovo a aj finančne náročnejším procesom.

Ide o tzv. pôvodný konkurz, v ktorom má správca široké právomoci a povinnosti a povinne skúma úkony, ktoré sa v spoločnosti udiali, prípadne spôsobili nie dobrý ekonomický stav spoločnosti.

 

Vy ako konateľ (štatutárny orgán) spoločnosti môžete podať Návrh na vyhlásenie takéhoto konkurzu.

Rovnako však aj veriteľ môže podať Návrh na vyhlásenie veľkého konkurzu na majetok vašej spoločnosti.

Veľký konkurz môže mať dve fázy:

 • Fáza tzv. predbežnej správy (koná súdom ustanovený predbežný správca), ak tu sú pochybnosti o existencii a výške majetku spoločnosti,
 • Fáza tzv. riadneho konkurzu (koná súdom ustanovený správca), ak súd nemá pochybnosť o majetku spoločnosti aspoň vo výške 6.500,- EUR.

Pred podaním Návrhu je potrebné zaplatiť preddavok.

Preddavok je vo výške: 1.500 €.

Minimálne trvanie 1. fázy, a to predbežnej správy: 45 dní.

Minimálne trvanie 2. fázy, a to riadneho konkurzu: 

 • do konania prvej schôdze minimálne 105 dní a
 • následné trvanie konkurzu je závislé od procesu speňažovania majetku. Z našej skúsenosti vyplynulo, že konkurzné konanie v prípade „veľkého“ konkurzu málokedy trvá menej ako 1 rok.

 

Kto má povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu VČAS?

 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...),
 • likvidátor dlžníka a
 • zákonný zástupca dlžníka.

 

Kedy má osoba povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

Do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo mohla dozvedieť:

 • svojom predlžení,
 • svojej platobnej neschopnosti.

 

Od 17.07.2022 prichádza k prísneniu podmienok, ktoré vidíme v tom, že konatelia (štatutárne orgány) sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu nie len v prípade, ak je spoločnosť, či podnik v predlžení (dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) ale aj „iba“ v platobnej neschopnosti. 

 

V tomto prípade si vás dovolíme upozorniť na možné sankcie priamo pre vás ako konateľa (NIE spoločnosti):

 • možnosť uloženie tzv. zmluvnej pokuty vo výške 12.500,- EUR,
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu spôsobenú veriteľom,
 • zákaz vykonávať určité funkcie, napr. funkciu konateľa, člena predstavenstva a to po dobu 3 rokov

Hoci ide o záväzky spoločnosti, vyššie uvedené sankcie hrozia priamo vám ako konateľovi (štatutárnemu orgánu).

 

Uvedenú možnosť uloženia vyššie uvedených sankcií odporúčame pre vás posúdime ešte PRED podaním Návrhu na vyhlásenie konkurzu.

V prípade, ak situácia vašej spoločnosti nie je ideálna (a teda máte nesplatené záväzky), je možné, že návrh na vyhlásenie konkurzu na  majetok vašej spoločnosti podá veriteľ.

 

V takomto prípade už riziko vyvodenia zodpovednosti a uloženia vyššie uvedených sankcií voči vašej osobe ako konateľovi podstatne vzrastie.

V súvislosti s týmto rizikom vám odporúčame takejto situácii určite predísť a pomôžeme vám, aby konkurz prebiehal minimálne tak, aby ste neboli prekvapený a vedeli sa na celý proces pripraviť.

 

Máte záujem o vyhodnotenie vhodnosti veľkého konkurzu pre vašu spoločnosť, a to najmä s ohľadom na vaše povinnosti a zodpovednosti ako konateľa?

Chcete, aby vám Návrh na vyhlásenie konkurzu pripravil tím skúsených správcov a advokátov?
Potrebovali by ste poznať najvhodnejšiu a najmenej riskantnú formu ukončenia podnikania?

Radi vám s tým pomôžeme!

Zobraziť ponuku služieb

Ako to robíme my

Reštrukturalizácia – áno či nie?

Prečítať viac

Ako pomáhame klientom s finančnými problémami či ukončením podnikania

Prečítať viac

Na čo sa pripraviť pri ukončení podnikania

Prečítať viac
 • „Ďakujem Vám, že ste si trpezlivo vypočuli každú moju obavu a pomohli mi zvládnuť strach z toho, čo sa môže stať počas celého obdobia smerujúceho k môjmu oddlženiu. Veľmi si cením Vašu odbornosť aj ľudský prístup. Nezabudnem na to, že ste ma včas informovali o všetkom, čo sa bude diať ako aj Vašu pomoc s vypisovaním mnohých náročných formulárov. Je pre mňa cťou byť Vašou klientkou.“
  Eva komárová
  Mentor a kouč životného štýlu
 • „Veľmi oceňujem profesionálny prístup a vysokú kvalitu právnych služieb, ktoré nám advokátska kancelária poskytuje. Právne služby sú vždy poskytnuté promptne, odborne a s dosiahnutím očakávaného výsledku.“
  sunrise group s.r.o.
 • „S advokátskou kanceláriou spolupracujem už niekoľko mesiacov a môžem skonštatovať, že som nadmieru spokojná. Nie len po profesnej ale aj po ľudskej stránke. Priama a príjemná komunikácia je na základe mojich skúsenosti jediným spôsobom komunikácie tejto kancelárie. Nie len, že mi pomohli vyriešiť môj právny problém, ale pocitovo to bola pre mňa príjemná spolupráca. A to je pre mňa rozhodujúci faktor. Vrelo odporúčam.“
  Lenka Karšayová
  Riaditeľka, Best English
 • „Advokátska kancelária 4JUSTICE mi bola odporučená viacerými známymi, keď som potrebovala právnu analýzu ohľadom doriešenia firemných zmlúv. Viackrát som pri rôznych situáciách využívala nejaké advokátske služby, takže to mám s čím porovnať a pre mňa bolo prekvapivé zistiť, že existuje aj advokátska kancelária, ktorá dbá na to, aby riešenia, ktoré poskytne klientovi, boli etické. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo, komunikácia bola nielen rýchla, ale aj konštruktívna, jednanie bolo vždy príjemné a na vysokej profesionálnej úrovni. Neskôr som využila ich služby vždy, keď som potrebovala, zakaždým som bola veľmi spokojná. Služby advokátskej kancelárie 4JUSTICE odporúčam všetkým mojim známym.“
  Miriam uličná
  Riaditeľka, sieť Študijných centier BASIC Slovensko

Máte záujem o naše služby?

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár (SK)

IČO: 51320959
DIČ: 2120670860
IČ DPH: SK2120670860

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 125334/B.

BANKA: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4305 0758
SWIFT: TATRSKBX

Prvá konzultácia

Ak máte právny problém a neviete si s ním poradiť, príďte nás navštíviť a v rámci prvej konzultácie vám pomôžeme nájsť odpovede na vaše otázky a usmerníme vás v rámci ďalšieho postupu.

Navyše 20 minút z prvej zaplatenej hodiny vám poskytneme ZDARMA.

advokátska a správcovská kancelária
© 2024 4JUSTICE advokátska kancelária, s. r. o.
homeenvelopephone-handset